FARMÁŘSKÉ TRHY

FARMÁŘSKÉ TRHY

Zjistit více
VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

Zjistit více
OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Zjistit více
COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

Zjistit více

Kulturní dům

Kulturní dům

Ostravská 124/18, 74801 Hlučín
T: (+420) 733 712 991
E: vedouci.kd@sak-hlucin.cz 

Nabízí  svoje  prostory včetně zajištění služeb s tím souvisejících  pro  kulturní akce, prezentace, školení, krátkodobý prodej, výstavy, slavnostní zasedání, konference  atd. Po dohodě s  KD,  lze  zajistit rovněž gastronomickou nabídku občerstvení.                                                           

Informace ohledně pronájmu v KD na tel. č. 733 712 991

 

Budova kulturního domu (dále jen KD) je v majetku města Hlučín a je provozována příspěvkovou organizací Sport a kultura Hlučín, p. o. pro oblast kulturního, společenského, výchovně- vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě Hlučín.

Budova je také využívána pro komerční činnost. Pronájmy jsou na základě nájemní smlouvy (pořádání plesů, tanečních zábav, divadelních představení, konání zastupitelstev města, výstav místních organizací, spolků, pořádání firemních večírků, školení, akcí pro školy, akcí pro seniory, charitativních akcí a jiných).

V budově KD je k pronájmu velký sál, malý sál, kavárna a salonky, učebna, vstupní prostory pro výstavy obrazů a k tomu potřebné zázemí. Budova je vybavena výtahem pro bezbariérový přístup.

Upozorňujeme zájemce o nájem prostor, že v budově KD může probíhat současně více akcí (např. přednáška v salonku a oslava v malém sále).

Za porušení zákazu kouření pokuta 1000,- Kč.

Na akci od 200 osob je nutnost zajistit min. 2 požární hlídky (osoby provádějící požární hlídku musí být řádně proškoleni pro tuto činnost v KD Hlučín).

Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina. V ceně pronájmu je pronajímaný prostor, jedna hodina přípravy a jedna hodina úklidu prostor, energie a další dle sjednané smlouvy.

V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.

Platný ceník pronájmu je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města a uveřejněn na stránkách organizace – www.sak-hlucin.cz

Dlouhodobé pronájmy nad 720 hodin ročně, budou řešeny na základě podané písemné žádosti a  dle rozhodnutím Rady města Hlučína


  

Velký sál (kapacita  podle  uspořádání)
stolové uspořádání                         200 míst
divadelní uspořádání                      354 míst
plesové uspořádání                          87 míst

Kavárna: 
stolové i plesové  uspořádání          87 míst

Salónek I v přízemí: 
stolové uspořádání                         40 míst

Salónek II: 
stolové uspořádání                         24 míst

Salónek III: 
stolové uspořádání                         24 míst

Učebna:
stolové uspořádání                         18 míst

Suterén:
prostor vhodný pouze ke krátkodobému  prodeji zboží, snadný návoz zboží z bočního vchodu, stoly na rozmístění prodejního zboží po celém prostoru                                         

Služby:
ozvučení, osvětlení, služba,  požární hlídky, projekce vč. velkoplošné plátna, šatna, pokladna;

Variabilní uspořádání sálu na několik způsobů,  stolové nebo klasicky divadelní pronájem  salónků


Velký sál

Kavárna

Vstupní chodba

SALÓNEK I V PŘÍZEMÍ FOTOGRAFIE:

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů