ADVENT V HLUČÍNĚ

ADVENT V HLUČÍNĚ

Zjistit více
TANČÍRNA - 80. - 90. LÉTA

TANČÍRNA - 80. - 90. LÉTA

Zjistit více
NOVOROČNÍ KONCERT MONIKA ABSOLONOVÁ

NOVOROČNÍ KONCERT MONIKA ABSOLONOVÁ

Zjistit více

Kulturní dům

Kulturní dům

Ostravská 124/18, 74801 Hlučín
T: (+420)604 722 728
E: info@sak-hlucin.cz 


Nabízí  svoje  prostory včetně zajištění služeb s tím souvisejících  pro  kulturní akce, prezentace, školení, krátkodobý prodej, výstavy, slavnostní zasedání, konference  atd. Po dohodě s  KD,  lze  zajistit rovněž gastronomickou nabídku občerstvení.                                                           

Informace ohledně pronájmu v KD na tel. č. 733 712 991Ceník krátkodobého pronájmu prostor v KD Hlučín od 1. 1. 2023

 

Budova kulturního domu (dále jen KD) je v majetku města Hlučín a je provozována příspěvkovou organizací Sport a kultura Hlučín, p. o. pro oblast kulturního, společenského, výchovně- vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě Hlučín.

Budova je také využívána pro komerční činnost. Pronájmy jsou na základě nájemní smlouvy (pořádání plesů, tanečních zábav, divadelních představení, konání zastupitelstev města, výstav místních organizací, spolků, pořádání firemních večírků, školení, akcí pro školy, akcí pro seniory, charitativních akcí a jiných).

V budově KD je k pronájmu velký sál, malý sál, kavárna a salonky, učebna, vstupní prostory pro výstavy obrazů a k tomu potřebné zázemí. Budova je vybavena výtahem pro bezbariérový přístup.

Upozorňujeme zájemce o nájem prostor, že v budově KD může probíhat současně více akcí (např. přednáška v salonku a oslava v malém sále).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pronájmy
cena za 1 hod. včetně DPH
Kulturní dům - celý kulturní dům

3 000,00 Kč

Velký sál včetně pódia a šaten

2 000,00 Kč

Kavárna

1 000,00 Kč

Salónek - vedle kavárny

800,00 Kč

Malý sál

800,00 Kč

Učebna

700,00 Kč

Foyer (vstupní hala) pro akci

700,00 Kč

Šatna

200,00 Kč

Bar, výčep, lednička

700,00 Kč

Foyer pro výstavy obrazů min 10 dní/ cena za všední den v otvírací hodiny bez personálního zajištění

70,00 Kč

Služby

zvukař

400

zaměstnanci DPP/DPČ (pokladní, šatnářka, bezpečnostní pracovník,
požární hlídka….

300

zaměstnanci HPP (technik, údržba)

400

U jednodenních nájmů prostor delších než 5 hodin bude poskytnuta sleva na další hodiny pronájmu v daný den a to ve výši 50% z aktuálního ceníku. Tato sleva se nevztahuje na organizátory akce, kteří již na tuto akci nějakou další slevu dostali.

Příspěvkovým organizacím zřízeným městem Hlučín, zapsaným spolkům vyvíjejícím kulturní a neziskovou činnost na území města Hlučína, na akce pořádané školskými a tělovýchovnými organizacemi rovněž působících na území města Hlučína a organizátorům charitativních akcí může organizace Sport a Kultura Hlučín snížit nájem prostor až o 50% z aktuálního ceníku.

Slevu nad 50% z aktuálního ceníku a jiné výjimky z aktuálního ceníku může schválit Rada města Hlučína na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Storno poplatek - při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 50% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí. Při zrušení akce v době kratší než 24 hodin bude účtován poplatek ve výši 100%.

Škody na majetku nájemce odstraní do pěti kalendářních dnů od ukončení akce, nebo uhradí náklady na jejich odstranění v plné výši.

Cena za pronájem předmětů vybavení a úhrada za poškození nebo ztrátu předmětů vybavení nebo porušení nařízení pronajímatele:

 

 
Pronájem předmětů vybavení
 
Cena za pronájem / ks
Úhrada za poškození
nebo ztrátu / ks
ubrusy

20,00 Kč

200,00 Kč

nádobí sklenička

3,00 Kč

30,00 Kč

nádobí talíř

5,00 Kč

50,00 Kč

příbory (lžička ,nůž, vidlička)

5,00 Kč

50,00 Kč

židle

2 000,00 Kč

stůl

2 000,00 Kč

projektor
1 000,00 Kč

50 000,00 Kč

reprobedna
500,00 Kč

25 000,00 Kč

mikrofon
500,00 Kč

8 000,00 Kč

 

Za porušení zákazu kouření pokuta 1000,- Kč.

Na akci od 200 osob je nutnost zajistit min. 2 požární hlídky (osoby provádějící požární hlídku musí být řádně proškoleni pro tuto činnost v KD Hlučín).

Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina. V ceně pronájmu je pronajímaný prostor, jedna hodina přípravy a jedna hodina úklidu prostor, energie a další dle sjednané smlouvy.

V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.

Platný ceník pronájmu je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města a uveřejněn na stránkách organizace – www.sak-hlucin.cz

Dlouhodobé pronájmy nad 720 hodin ročně, budou řešeny na základě podané písemné žádosti a  dle rozhodnutím Rady města Hlučína

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1.1.2023.


  

Velký sál (kapacita  podle  uspořádání)
stolové uspořádání                         200 míst
divadelní uspořádání                      354 míst
plesové uspořádání                          87 míst

Kavárna: 
stolové i plesové  uspořádání          87 míst

Salónek I v přízemí: 
stolové uspořádání                         40 míst

Salónek II: 
stolové uspořádání                         24 míst

Salónek III: 
stolové uspořádání                         24 míst

Učebna:
stolové uspořádání                         18 míst

Suterén:
prostor vhodný pouze ke krátkodobému  prodeji zboží, snadný návoz zboží z bočního vchodu, stoly na rozmístění prodejního zboží po celém prostoru                                         

Služby:
ozvučení, osvětlení, služba,  požární hlídky, projekce vč. velkoplošné plátna, šatna, pokladna;

Variabilní uspořádání sálu na několik způsobů,  stolové nebo klasicky divadelní pronájem  salónků


Velký sál

Kavárna

Vstupní chodba


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů