FARMÁŘSKÉ TRHY

FARMÁŘSKÉ TRHY

Zjistit více
VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

Zjistit více
OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Zjistit více
COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

Zjistit více
 • Úvod
 • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům organizací,
 • opravu zpracovávaných osobních údajů organizací,
 • výmaz zpracovávaných osobních údajů organizací,
 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů organizací,
 • a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů organizací.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných organizací námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u organizace těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele),
 • v elektronické formě (e-mailem),
 • v elektronické formě prostřednictvím datové schránky,
 • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného organizace povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti.

Dále subjekty údajů mají:

 • možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
 • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.
 • právo na konzultace problematiky zpracování osobních údajů organizace s konzultantem pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Luděk Mandok, e-mail: Ludek.Mandok@autocont.cz, telefon +420 910 974 244, +420 724 289 323. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Organizace nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů