ADVENT V HLUČÍNĚ

ADVENT V HLUČÍNĚ

Zjistit více
TANČÍRNA - 80. - 90. LÉTA

TANČÍRNA - 80. - 90. LÉTA

Zjistit více
NOVOROČNÍ KONCERT MONIKA ABSOLONOVÁ

NOVOROČNÍ KONCERT MONIKA ABSOLONOVÁ

Zjistit více

Červený kostel

Červený kostel

A: Opavská 772/10, 748 01 Hlučín
T: (+420) 733 712 992
E: dramaturgie@sak-hlucin.cz

Divadelní uspořádání:  98 míst
Ke koncertům je k dispozici klavírní křídloSlužby: 

  • osvětlení
  • ozvučení
  • služba

příloha č. 2

Ceník krátkodobého pronájmu prostor Červeného kostela v Hlučíně od 1. 1. 2023

 

Budova Červeného kostela (dále jen ČK) je v majetku města Hlučín a je provozována příspěvkovou organizací Sport a kultura Hlučín, p. o. pro oblast kulturního, společenského, výchovně – vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě Hlučín.

Budova je také využívána pro komerční činnost. Pronájmy jsou na základě nájemní smlouvy (pořádání svateb, výstav, divadelních představení, koncertů, akcí pro školy, akcí pro seniory, charitativních akcí a jiných).

V budově ČK je k pronájmu velký sál, s kapacitou max. 50 osob. Budova je vybavena nově rekonstruovaným osvětlením, systémem uchycování obrazů na zeď, a nově restaurovanými varhanami.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Cena za denní


pronájem na


výstavy bez


Pronájmy
cena za 1 h včetně DPH

personálního

zajištění


Červený kostel bez vytápění
500,00 Kč

50,00 Kč


vytápění
+ 150,00 Kč

x
Služby


zvukař

400

x


zaměstnanci DPP/DPČ (pokladní, šatnářka, bezpečnostní pracovník,
požární hlídka…

300

x


zaměstnanci HPP (technik, údržba)

400

x


Příspěvkovým organizacím zřízeným městem Hlučín, zapsaným spolkům, které vyvíjejí neziskovou a kulturní činnost na území města Hlučína, na akce pořádané školskými a tělovýchovnými organizacemi rovněž působících na území města Hlučína a organizátorům charitativních akcí může organizace Sport a Kultura Hlučín snížit nájem prostor až o 50% z aktuálního ceníku. Slevu nad 50% z aktuálního ceníku a jiné výjimky z aktuálního ceníku může schválit Rada města Hlučína na základě písemné žádosti podané minimálně pět týdnů před konáním akce.

Storno poplatek – při neuskutečnění nájmu z důvodu překážek na straně nájemce si pronajímatel účtuje 50% ceny z celkového nájmu, pokud tato skutečnost nebude ohlášena pronajímateli nejpozději 7 dní před nahlášenou akcí. Při zrušení akce v době kratší než 24 hodin bude účtován poplatek ve výši 100%.


Škody na majetku nájemce odstraní do pěti kalendářních dnů od ukončení akce, nebo uhradí náklady na jejich odstranění v plné výši.

Cena za pronájem předmětů vybavení a úhrada za poškození nebo ztrátu předmětů vybavení nebo porušení nařízení pronajímatele:

 

 
Pronájem předmětů vybavení
 

Cena za pronájem/ks

Úhrada za poškození
nebo ztrátu / ks
stůl (včetně převozu)

20,00 Kč

700,00 Kč

projektor

1 000,00 Kč

50 000,00 Kč

reprobedna

500,00 Kč

25 000,00 Kč

mikrofon

500,00 Kč

8 000,00 Kč

 

Za porušení zákazu kouření v budově pokuta 1000,- Kč.

Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina. V ceně pronájmu je pronajímaný prostor, energie a další dle sjednané smlouvy.

V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.

Platný ceník pronájmu je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města a uveřejněn na stránkách organizace – www.sak-hlucin.cz

Dlouhodobé pronájmy nad 720 hodin ročně, budou řešeny na základě podané písemné žádosti a  dle rozhodnutím Rady města Hlučína

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1.1.2023

Je možné využití zrekonstruovaných varhan, více informací na vedouci.kd@sak-hlucin.cz nebo +420 733 712 991 ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů