FARMÁŘSKÉ TRHY

FARMÁŘSKÉ TRHY

Zjistit více
VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

VÝSTAVA PAPOUŠKŮ A SKÁKACÍ HRADY

Zjistit více
OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

OTEVŘENÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Zjistit více
COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 4. ROČNÍK

Zjistit více

Červený kostel

Červený kostel

A: Opavská 1860/8, 748 01 Hlučín
T: (+420) 733 712 991
E: vedouci.kd@sak-hlucin.cz

Divadelní uspořádání:  98 míst
Ke koncertům je k dispozici klavírní křídlo

Služby: 

  • osvětlení
  • ozvučení
  • služba


Budova Červeného kostela (dále jen ČK) je v majetku města Hlučín a je provozována příspěvkovou organizací Sport a kultura Hlučín, p. o. pro oblast kulturního, společenského, výchovně – vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě Hlučín.

Budova je také využívána pro komerční činnost. Pronájmy jsou na základě nájemní smlouvy (pořádání svateb, výstav, divadelních představení, koncertů, akcí pro školy, akcí pro seniory, charitativních akcí a jiných).

V budově ČK je k pronájmu velký sál, s kapacitou max. 50 osob. Budova je vybavena nově rekonstruovaným osvětlením, systémem uchycování obrazů na zeď, a nově restaurovanými varhanami.

Za porušení zákazu kouření v budově pokuta 1000,- Kč.

Minimální doba pronájmu prostor je jedna hodina. V ceně pronájmu je pronajímaný prostor, energie a další dle sjednané smlouvy.

V případě neuzavření závazné smlouvy o krátkodobém pronájmu jeden měsíc před dnem uskutečnění akce je termín pronájmu zrušen a uvolněn pro další zájemce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Cena bude uhrazena nejpozději den před zahájením akce, pokud není s provozovatelem dohodnuto jinak. Platba bude provedena v hotovosti u provozovatele nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele dle předchozí domluvy a připsáním celkové částky nejpozději den před konáním akce.

Platný ceník pronájmu je pro kalendářní rok odsouhlasen Radou Města a uveřejněn na stránkách organizace – www.sak-hlucin.cz

Dlouhodobé pronájmy nad 720 hodin ročně, budou řešeny na základě podané písemné žádosti a  dle rozhodnutím Rady města Hlučína

Je možné využití zrekonstruovaných varhan, více informací na vedouci.kd@sak-hlucin.cz nebo +420 733 712 991 ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů