SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA

SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA

Zjistit více
MASOPUST

MASOPUST

Zjistit více
VESELÁ TROJKA

VESELÁ TROJKA

Zjistit více
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Zjistit více

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD AUTOKEMPU JEZERO

 •  V autokempu může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o své totožnosti. Začátek i konec pobytu je host povinen vždy oznámit na recepci autokempu.
 •  Autokemp Jezero nabízí ubytování v chatkách a stanech. Užívání ubytovacího zařízení je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 •  Ubytovací středisko je povinno ubytovat hosta od 17:00 do 22:00. 
 • Provozní doba autokempu je v období 1. 7. – 31. 8., 24 hodin denně. V měsíci červnu dle dohody se správou autokempu.
 • Ubytovaný užívá chatku po dobu, kterou sjednal se správou autokempu. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, odhlásí ubytovaný host pobyt nejpozději ve 14:00 hodin posledního dne. V téže době pak uvolní i chatu.
 • Ubytovaní ve stanech a karavanech ukončí pobyt nejpozději v 16:00 hodin. Po této hodině jsou povinni uhradit pobytovou taxu za další den.
 •  Pobyt je možné prodloužit pouze po dohodě se správou autokempu.
 •  Za ubytování a poskytnuté služby je ubytovaný povinen platit ceny stanovené správou autokempu. Účet je splatný ihned po jeho vystavení a předložení ubytovanému. Ubytovaní s poukazy, kteří mají pobyt zaplacen předem, předloží při nástupu doklad o zaplacení ubytování. U hromadných akcí, písemně objednaných, je možno správou autokempu požadovat uhrazení zálohy na pobyt.
 •  V autokempu Jezero je zakázán pobyt psů a jiných zvířat.
 •  V celém areálu je zákaz prodeje a konzumace tvrdého alkoholu.
 •  V celém areálu je zákaz plavání a pohybu mimo bójemi vytyčený prostor.
 •  Provoz na pozemní komunikaci – ulice Jahodová, sloužící jako příjezdová cesta do autokempu, bude v rozmezí pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 pro ubytované z důvodu pohybu vozidel stavby omezen.
 •  V chatkách nesmí ubytovaný bez souhlasu správy autokempu přemisťovat nábytek a ostatní zařízení. Jakékoliv škody je ubytovaný povinen neprodleně oznámit správě autokempu.
 • Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do rozvodů elektroinstalace. Případné závady těchto zařízení je ubytovaný povinen neprodleně hlásit provozovateli.
 •  V prostoru autokempu je možno pojíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a komunikacích, parkovat na vyhrazených místech a dodržovat běžné dopravní předpisy silničního provozu. Jízda je povolena pouze pro příjezd do autokempu a na pronajaté místo. Další projíždění se, používání světelných a zvukových znamení a signálů, zbytečné ponechávání motoru vozidla v chodu, není dovoleno.
 •  V autokempu panuje smíšený osobní a motorový provoz, proto je vždy nutné při jízdě zachovávat maximální pozornost a ohleduplnost. Maximální rychlost v areálu je stanovena na 20 km/hod.
 •  Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek v prostorách autokempu a dodržovat ustanovení provozního řádu přírodního koupaliště -   jezera. Dále jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců autokempu a Sportu a kultury Hlučín.
 •  Ubytovaní jsou povinni prokázat se na žádost správy autokempu ubytovací kartou.           Ta se vrací při ukončení pobytu na recepci autokempu.
 •  Noční klid autokempu je stanoven:                Ne – Čt            23.00 – 06.00                                      
 •                                                                                    Pá – So             24.00 – 06.00
 •  Při zahájení pobytu je ubytovaný povinen zaplatit pobytovou kauci ve výši 
 • 200,- Kč/stan a 500,- Kč/chata. Při řádném ukončení pobytu a vrácení všech dokumentů opravňujících k pobytu, bude tato kauce vrácena. 
 •  V případě porušení ubytovacího řádu a poškození majetku Sportu a kultury Hlučín je tato kauce nevratná.
 •  Každý návštěvník autokempu je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že tento řád poruší, má správa autokempu právo vykázat ubytované z autokempu a jejich pobyt ukončit bez vrácení peněz.

 

V Hlučíně 1. 6. 2022

Mgr. Martin Nováček, DiS.

ředitel organizace

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů