PIVNÍ SLAVNOSTI A GULÁŠ FEST

PIVNÍ SLAVNOSTI A GULÁŠ FEST

Zjistit více
HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ

Zjistit více
ZDENĚK IZER: VYNDAVACÍ ZAS TAM DACÍ

ZDENĚK IZER: VYNDAVACÍ ZAS TAM DACÍ

Zjistit více
S ČERTY NEJSOU ŽERTY

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

Zjistit více

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD AUTOKEMPU JEZERO

 •  V autokempu může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o své totožnosti. Začátek i konec pobytu je host povinen vždy oznámit na recepci autokempu.
 •  Autokemp Jezero nabízí ubytování v chatkách a stanech. Užívání ubytovacího zařízení je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 •  Ubytovací středisko je povinno ubytovat hosta od 17:00 do 22:00. 
 • Provozní doba autokempu je v období 1. 7. – 31. 8., 24 hodin denně. V měsíci červnu dle dohody se správou autokempu.
 • Ubytovaný užívá chatku po dobu, kterou sjednal se správou autokempu. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, odhlásí ubytovaný host pobyt nejpozději ve 14:00 hodin posledního dne. V téže době pak uvolní i chatu.
 • Ubytovaní ve stanech a karavanech ukončí pobyt nejpozději v 16:00 hodin. Po této hodině jsou povinni uhradit pobytovou taxu za další den.
 •  Pobyt je možné prodloužit pouze po dohodě se správou autokempu.
 •  Za ubytování a poskytnuté služby je ubytovaný povinen platit ceny stanovené správou autokempu. Účet je splatný ihned po jeho vystavení a předložení ubytovanému. Ubytovaní s poukazy, kteří mají pobyt zaplacen předem, předloží při nástupu doklad o zaplacení ubytování. U hromadných akcí, písemně objednaných, je možno správou autokempu požadovat uhrazení zálohy na pobyt.
 •  V autokempu Jezero je zakázán pobyt psů a jiných zvířat.
 •  V celém areálu je zákaz prodeje a konzumace tvrdého alkoholu.
 •  V celém areálu je zákaz plavání a pohybu mimo bójemi vytyčený prostor.
 •  Provoz na pozemní komunikaci – ulice Jahodová, sloužící jako příjezdová cesta do autokempu, bude v rozmezí pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 pro ubytované z důvodu pohybu vozidel stavby omezen.
 •  V chatkách nesmí ubytovaný bez souhlasu správy autokempu přemisťovat nábytek a ostatní zařízení. Jakékoliv škody je ubytovaný povinen neprodleně oznámit správě autokempu.
 • Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do rozvodů elektroinstalace. Případné závady těchto zařízení je ubytovaný povinen neprodleně hlásit provozovateli.
 •  V prostoru autokempu je možno pojíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a komunikacích, parkovat na vyhrazených místech a dodržovat běžné dopravní předpisy silničního provozu. Jízda je povolena pouze pro příjezd do autokempu a na pronajaté místo. Další projíždění se, používání světelných a zvukových znamení a signálů, zbytečné ponechávání motoru vozidla v chodu, není dovoleno.
 •  V autokempu panuje smíšený osobní a motorový provoz, proto je vždy nutné při jízdě zachovávat maximální pozornost a ohleduplnost. Maximální rychlost v areálu je stanovena na 20 km/hod.
 •  Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek v prostorách autokempu a dodržovat ustanovení provozního řádu přírodního koupaliště -   jezera. Dále jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců autokempu a Sportu a kultury Hlučín.
 •  Ubytovaní jsou povinni prokázat se na žádost správy autokempu ubytovací kartou.           Ta se vrací při ukončení pobytu na recepci autokempu.
 •  Noční klid autokempu je stanoven:                Ne – Čt            23.00 – 06.00                                      
 •                                                                                    Pá – So             24.00 – 06.00
 •  Při zahájení pobytu je ubytovaný povinen zaplatit pobytovou kauci ve výši 
 • 200,- Kč/stan a 500,- Kč/chata. Při řádném ukončení pobytu a vrácení všech dokumentů opravňujících k pobytu, bude tato kauce vrácena. 
 •  V případě porušení ubytovacího řádu a poškození majetku Sportu a kultury Hlučín je tato kauce nevratná.
 •  Každý návštěvník autokempu je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že tento řád poruší, má správa autokempu právo vykázat ubytované z autokempu a jejich pobyt ukončit bez vrácení peněz.

 

V Hlučíně 1. 6. 2022

Mgr. Martin Nováček, DiS.

ředitel organizace

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů