„Vše co se děje kolem vás na jednom místě“

FOTOSOUTĚŽ

Město Hlučín připravuje v rámci svého  projektu "Hlučín - Zdravé město" již 9. ročník fotografické soutěže, tentokrát s tématem BYLI JSME PŘI TOM.

Pravidla soutěže

Název soutěže: "BYLI JSME PŘI TOM"

Fotografie z veřejných kulturních, sportovních, společenských akcí či událostí, kterých jste se během roku 2017 zúčastnili.

Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín
Koordinátor soutěže: Sport a kultura Hlučín 
Zodpovědný vedoucí soutěže: Ing. Tereza Šimánková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017

Do soutěže se může zapojit každý amatérský fotograf bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti a vyznání.
Svojí registrací v soutěži na www.sak-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně.
Všechny zaslané fotografie budou k nahlédnutí na uvedených  internetových stránkách.

Do soutěže lze zasílat pouze fotografie

 • Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 2500 pix.
 • Fotit můžete od  data vyhlášení soutěže  do 30. září 2017.
 • Každý fotograf může  poslat do soutěže maximálně 5 fotografií.
 • Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPG a  to až v termínu od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017.
 • Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora.
 • Fotografie musí mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora.
 • Fotograf musí mít plně a správně vypsanou registraci - kontaktní adresu, pro případné oslovení.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci připravované výstavy.
 • Všichni autoři zaslaných snímků obdrží  pamětní grafický list a  3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny.
 • Hodnotí se nejen kvalita fotografie (např. pozor na časový údaj na fotografii), ale i její obsah k danému tématu.
 • V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze za písemného souhlasu autora.

Podmínky soutěže  a jakékoliv dotazy  Vám blíže vysvětlí: Ing. Tereza Šimánková (Odbor rozvoje MÚ) nebo Veronika Antončíková (SAK Hlučín).