COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

Zjistit více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 21.4.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Ředitel organizace

vyhlašuje výběrové řízení č.02/2022 na obsazení pracovního místa

Strojmistr žacího stroje

Místo výkonu práce: Hlučínské jezero

Předpoklady:- uchazeč musí být státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,

dosažení věku 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

ovládání českého jazyka,

trestní bezúhonnost.

Charakteristika činnosti:

- zajišťování běžné údržby žacího stroje o výkonu 45kW,

- údržba vodní plochy – sekání stolístku klasnatého,

- obsluha strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel,

- obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla,

- kontrola technického stavu zdvihacích a těžebních zařízení a stavebních strojů (signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů),

- práce i o víkendech dle rozpisu směn,

- sezónní práce od června – srpna na HPP.

 

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe od 1.6.2022

Platové zařazení: 6. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Požadovaná kvalifikace:

-kapitánské zkoušky - C,

- průkaz způsobilosti strojmistra (ve smyslu §15 vyhlášky č.42/2015 Sb.) – výhodou – s podmínkou vykonání zkoušek v nejbližším možném termínu

Postup pro zájemce:

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce pošlete emailem na adresu: vedouci.areal@sak-hlucin.cz,

- do předmětu emailu napište: „Výběrové řízení č.02/2022.“

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.

 

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh:   do 20.5.2022 (k tomuto datu musí být přihláška doručena).

 

 

Výběrové řízení se bude konat dne 23.05.2022 od 8:00 hod. v kanceláři na Sportovní hale v Hlučíně (Tyršova 5a, 74801 Hlučín).

 

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

upozornění :

Uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na sportovní hale v kanceláři u paní Ing. Kateřiny Čeganové do dne 30.06.2022. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: Petr Sobala – vedoucí areálu, Celní 12a, Hlučín 748 01, tel: 602 447 089, email: vedouci.areal@sak-hlucin.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů