COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

Zjistit více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1.4.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Ředitel organizace

vyhlašuje výběrové řízení č.03/2022 na obsazení pracovního místa

Provozář

Místo výkonu práce: střediska příspěvkové organizace

Předpoklady:- uchazeč musí být státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,

dosažení věku 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

ovládání českého jazyka,

trestní bezúhonnost.

Charakteristika činnosti:

- zajišťování běžné údržby, vytápění, úklidu jednotlivých stavebních objektů, ploch, vybavení,

- údržba travnatých ploch, sociálních zařízení, oplocení areálu, autoparku, chatek v autokempu, vodí plochy, sportovních a dětských hřišť,

- svoz odpadu,

- technické zajištění kulturních a sportovních akcí,

- práce i o víkendech dle rozpisu směn.

 

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe od 1.6.2022

Platové zařazení: 5. platová třída, 12. stupeň, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Požadovaná kvalifikace: minimálně výuční list

 

Jiné požadavky:

- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

- řidičský průkaz skupiny T - výhodou

- kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 Sb. – výhodou  ( Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)

- schopnost a ochota učit se novým věcem.

Postup pro zájemce:

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce pošlete emailem na adresu: vedouci.areal@sak-hlucin.cz,

- do předmětu emailu napište: „Výběrové řízení č.03/2022.“

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.

 

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh:   do 13.5.2022 (k tomuto datu musí být přihláška doručena).

 

 

Výběrové řízení se bude konat dne 16.5.2022 od 8:00 hod. v kanceláři na Sportovní hale v Hlučíně (Tyršova 5a, 74801 Hlučín).

 

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

upozornění :

Uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na sportovní hale v kanceláři u paní Ing. Kateřiny Čeganové do dne 31.05.2022. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: Petr Sobala – vedoucí areálu, Celní 12a, Hlučín 748 01, tel: 602 447 089, email: vedouci.areal@sak-hlucin.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů