Hlučínsko - vřesinská šlápota

Hlučínsko - vřesinská šlápota

Zjistit více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ SPORTOVNÍ HALY 15.9.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Ředitel organizace

vyhlašuje výběrové řízení č.02/2021 na obsazení pracovního místa

vedoucí sportovní haly

Místo výkonu práce: střediska příspěvkové organizace

Předpoklady:- uchazeč musí být státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům

ovládání českého jazyka

trestní bezúhonnost

Charakteristika činnosti:

- příprava a realizace sportovních akcí,

- zajišťování potřebné dokumentace pro dotace na sportovní akce,

- tvorba podkladů pro rozpočet sportovních akcí,

- organizace chodu svěřených sportovních zařízení,

- vedení zaměstnanců v těchto zařízeních,

- zajišťování a kontrola revizí, hygienických norem a inventarizace majetku,

- zajištění provozu bufetů a restaurace.

 

Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe od 1.11.2021

Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Požadovaná kvalifikace: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou

 

Jiné požadavky:

- praxe v organizování sportovních akcí,

- zkušenosti z oblasti organizace pobytových akcí,

vysoké pracovní nasazení,

- velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,

- zvládání zátěžových situací,

 - velmi dobrá znalost práce na PC,

- schopnost a ochota učit se novým věcem,

- časová flexibilita,

- praxe ve vedení zaměstnanců,

- praxe v gastronomii a zásobování výhodou,

- řidičský průkaz skupiny „B“.

Postup pro zájemce:

- do zalepené obálky prosím přiložte profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce.

- na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení č.02/2021.“

Celou přihlášku zašlete nebo doručte osobně na adresu:

Sportovní hala, Ing. Kateřina Čeganová, Tyršova 5a, 748 01 Hlučín.

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.

 

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou:   do 30.9.2021 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),

v případě osobního doručení :        do 30.9.2021 do 10:00 hod.

Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě.

 

Výběrové řízení se bude konat dne 6.10.2021 od 8:00 hod. v salónku č.28 Kulturním domě v Hlučíně (Ostravská 124/18, Hlučín 748 01)

 

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

upozornění :

Uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na sportovní hale v kanceláři u paní Ing. Kateřiny Čeganové.do dne 30.10.2021. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: personální organizace – Ing. Kateřina Čeganová, Sportovní hala, Tyršova 5a, Hlučín 748 01, tel. +420 731 170 021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů