HLUČÍNSKÁ KRMÁŠOVÁ JÍZDA VETERÁNŮ

HLUČÍNSKÁ KRMÁŠOVÁ JÍZDA VETERÁNŮ

Zjistit více
HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ

Zjistit více
  • Úvod
  • Aktuality
  • VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MZDOVÁ ÚČETNÍ / PERSONALISTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - MZDOVÁ ÚČETNÍ / PERSONALISTA 16.7.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Ředitel organizace

vyhlašuje výběrové řízení č.05/2022 na obsazení pracovního místa

Mzdová účetní/Personalista

Místo výkonu práce: Tyršova 5a, Hlučín 748 01

Předpoklady:- uchazeč musí být státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,

dosažení věku 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

ovládání českého jazyka,

trestní bezúhonnost.

Charakteristika činnosti:

-vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců,

- stanovování zásad a kritérii pro výběrová řízení; posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií,

-zajišťování realizace sociálních programů,

-výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu,

-stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů,

-zařazování do platových tříd podle katalogu prací,

-zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění,

- práce je vhodná i pro absolventy (ekonomického směru).

Předpokládaný nástup: od 1.9.2022

Platové zařazení: 9. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe (Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Požadovaná kvalifikace:

minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Jiné požadavky:

zkušenosti s programem VEMA – výhodou

zkušenosti s programem Money S3 – výhodou

samostatnost, zodpovědnost, dodržování termínů.

 

Postup pro zájemce:

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech a kontaktním telefonním číslem a výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce pošlete na adresu: Tyršova 5a, Hlučín 748 01

- do předmětu emailu napište: „Výběrové řízení č.05/2022.“

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka.

 

Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh:   do 05.08.2022 (k tomuto datu musí být přihláška doručena).

 

 

Výběrové řízení se bude konat dne 10.08.2022 od 8:00 hod. v salónku č.28 v Kulturním domě v Hlučíně (Ostravská 124/18, Hlučín 748 01)

 

Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, uchazeči budou kontaktováni telefonicky.

upozornění :

Uchazeči, kteří nebudou vybráni, si mohou vyzvednout materiály zaslané k výběrovému řízení na sportovní hale v kanceláři u paní Ing. Kateřiny Čeganové do dne 31.08.2022. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Čeganová – personalistka, Tyršova 5a, Hlučín 748 01, tel: 731 170 021, email: personalni@sak-hlucin.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů