COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

COOL RUN - MĚSTSKÉ BĚHY HLUČÍN 2. ROČNÍK

Zjistit více

Provozní řád

Provozovatel:  

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Celní 12A, 748 01 Hlučín

zastoupená Mgr. Martinem Nováčkem, DiS., ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 00418013, DIČ: CZ00418013

tel.: 595 043 677, fax: 595 043 690, e-mail: info@sak-hlucin.cz

Umístění:

Koupaliště je přírodní volnou plochou vzniklou těžbou štěrku o rozloze 130 ha s travnatými a štěrkovými plážemi a pozvolným vstupem do vody. Koupaliště se nachází v územním obvodu města Hlučína, okrajová část, ulice Celní č. p. 12A) a v územním obvodu obce Kozmice. Součástí koupaliště je přírodně oddělená nudistická pláž.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Provozovatelem městského přírodního koupaliště v Hlučíně (dále jen "koupaliště") je příspěvková organizace Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín.

2) Provozní řád je vypracován podle §6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen „vyhláška“).

3) Tento provozní řád je platný pro celý areál koupaliště v Hlučíně

 

Čl. 2

Délka koupací sezóny

1) Koupaliště je v provozu od počátku května do konce září, a to s ohledem na vývoj počasí.

 

 

Čl. 3

Hygienické podmínky provozu koupaliště

1) Zdrojem vody pro přírodní koupaliště je řeka Opava. Vodní nádrž – Hlučínské jezero je napouštěna přes stavidlo umístěné v obci Jilešovice na toku řeky Opavy.

2) Koupaliště, resp. areál je vybaven snadno dostupnými záchody a sprchami v minimální vzdálenosti od prostorů pro slunění a koupání. Záchody a sprchy jsou oddělené pro muže a ženy.  V každém sociálním zařízení se nachází umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, která je přivedena z vodovodního řadu. Všechny sprchy jsou připojeny na rozvod tekoucí pitné vody. Ohřev vody ve sprchách je zajišťován elektrickými bojlery. Denně, před zahájením provozu i v průběhu provozu, je zajištěno čištění bezprostředního i širšího okolí vodních ploch (volné jezero, bazén B1) včetně odklizení vzniklého odpadu.

3) Úprava vody v koupališti se neprovádí pomocí chemických přípravků - jedná se o přírodní koupaliště.

Rozsah a četnost sledování kvality vody ve volném jezeře je prováděno podle každoročně nově vydaného monitorovacího kalendáře, který vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro každou letní koupací sezónu.

Kontrola kvality vody v bazénu B1 je prováděna v souladu s platnou legislativou.

4) Provozovatel vede evidenci kontrol a činností provedených na koupališti.

5) Bazén B1 je před počátkem koupací sezóny vypuštěn. Probíhá jeho mechanické čištění, bránování a sběr organických nečistot. Poté je ošetřen nehašeným vápnem a napuštěn vodou z přírodní nádrže – jezera. Během koupací sezóny probíhá sběr vodních řas a nečistot z vodní hladiny. Po ukončení koupací sezóny je bazén vypuštěn tak, aby dno během zimních měsíců promrzlo, případně je ponechána snížená hladina a bazén slouží během zimních měsíců jako kluziště.

 

 

 

Čl. 4

Ochrana životního prostředí a zdraví návštěvníků koupaliště

1) Před zahájením provozu koupaliště v daném roce je provedena údržba koupaliště, jeho vyčištění, úklid volných prostranství koupaliště, včetně sekání trávy a údržby porostu, opravy sociálních zařízení, včetně údržby plotu a dalšího vybavení areálu.

2) Sociální zařízení a celý areál koupaliště se během sezóny uklízí denně před zahájením provozní doby. Úklid sociálního zařízení se provádí podle potřeby také během dne pomocí dostupných čisticích a dezinfekčních prostředků. Jsou používány dezinfekční přípravky schválené, v koncentracích a expozici dle návodu výrobce. Vždy jsou k dispozici nejméně dva přípravky na různé účinné bázi, které jsou střídány v týdenních intervalech.

Odpady v popelnicích jsou denně pravidelně odváženy.

4) Do vodní nádrže, resp. do vody se nesmí vylévat nebo vypouštět tekutiny nebo látky, které by mohly znečistit koupaliště, např. saponáty, kosmetické přípravky apod.

5) Kvalita vody jak ve volném jezeru, tak i v bazénu B1 je sledována v rozsahu a četnosti dle monitorovacího kalendáře a platné legislativy prostřednictvím smluvní laboratoře na těchto odběrových místech:

ID
Kód
Název
Oblast
Typ MO
ÚTJ
Vlastník
251424
CZ0815/1433
koupaliště Hlučín - bazén B1
koupaliště Hlučín - bazén B1
betonová nádrž
639711
CZ0
ID
Kód
Název
Oblast
Typ MO
ÚTJ
Vlastník
30174
CZ0815/0174
štěrkovna Hlučín
štěrkovna Hlučín
koupaliště v přírodě
639711
CZ0

V Hlučíně 1.6.2021

 

………………………..

Za provozovatele:

Mgr. Martin Nováček DiS. - ředitel organizace

INFORMACE PROVOZOVATELE

 

 

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY

ZÁKAZ PRODEJE A KONZUMACE TVRDÉHO ALKOHOLU

ZÁKAZ PLAVÁNÍ A POHYBU MIMO BÓJEMI VYTYČENÝ PROSTOR

ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

VŠICHNI NÁVŠTĚVNICI JSOU POVINNÍ (VZHLEDEM KE SMÍŠENÉMU OSOBNÍMU A MOTOROVÉMU PROVOZU) DBÁT PŘI POHYBU V AREÁLU ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI

PROVOZNÍ DOBA DENNĚ 8:00-19:00 

ZAVŘENO 20:00-8:00

KOUPALIŠTĚ JE V PROVOZU OD 12.6.2021 DO 31.8.2021 S OHLEDEM NA VÝVOJ POČASÍ

CENÍK VSTUPNÉHO DO SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU 2021 V LETNÍ SEZÓNĚ

PONDĚLÍ – NEDĚLE:

DOSPĚLÍ: 40.- / VSTUP

DĚTI A STUDENTI OD 7 DO 18 LET: 20.- / VSTUP

DĚTI DO 6 LET, SENIOŘI NAD 65 LET A ZTP, ZTP/P: ZDARMA

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů