Kamil Vitásek výstava fotografií

Kamil Vitásek výstava fotografií

Zjistit více
Májový pochoďáček

Májový pochoďáček

Zjistit více

Provozní řád

Provozovatel:
Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Celní 12A, 748 01 Hlučín
zastoupená Mgr. Martinem Nováčkem, DiS., ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00418013, DIČ: CZ00418013
tel.: 595 043 677, fax: 595 043 690, e-mail: info@sak-hlucin.cz

Umístění:
Koupaliště je přírodní volnou plochou vzniklou těžbou štěrku o rozloze 130 ha s travnatými a štěrkovými plážemi a pozvolným vstupem do vody. Koupaliště se nachází v územním obvodu města Hlučína, okrajová část, ulice Celní č. p. 12A a na územním obvodu obce Kozmice. Součástí koupaliště je přírodně oddělená nudistická pláž.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Provozovatelem městského přírodního koupaliště v Hlučíně (dále jen "koupaliště") je příspěvková organizace Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace.
2) Provozní řád je vypracován podle §6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
3) Tento provozní řád je platný pro celý areál koupaliště v Hlučíně.

Čl. 2
Délka koupací sezóny

1) Koupaliště je v provozu od počátku května do konce září, a to s ohledem na vývoj počasí. V těchto měsících platí přísný zákaz vstupu psů do areálu. Za porušení zákazu může být, dle městské vyhlášky č. 2/2018, udělena pokuta až do výše 10 000,- Kč. 

Čl. 3
Hygienické podmínky provozu koupaliště

1) Zdrojem vody pro přírodní koupaliště je řeka Opava. Vodní nádrž – Hlučínské jezero je napouštěna přes stavidlo umístěné v obci Jilešovice na toku řeky Opavy.
2) Koupaliště, resp. areál je vybaven snadno dostupnými záchody a sprchami v minimální vzdálenosti od prostorů pro slunění a koupání. Záchody a sprchy jsou oddělené pro muže a ženy. V každém sociálním zařízení se nachází umývadlo s tekoucí pitnou vodou, která je přivedena z vodovodního řadu. Všechny sprchy jsou připojeny na rozvod tekoucí pitné vody. Ohřev vody ve sprchách je zajišťován elektrickými bojlery. Denně, před zahájením provozu i v průběhu provozu, je zajištěno čištění bezprostředního i širšího okolí vodních ploch (volné jezero, bazén B1) včetně odklízení vzniklého odpadu.
3) Úprava vody v koupališti se neprovádí pomocí chemických přípravků - jedná se o přírodní koupaliště.
Rozsah a četnost sledování kvality vody na volném jezeře je prováděno podle každoročně nově vydávaného monitorovacího kalendáře, který vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro každou letní koupací sezónu.
Kontrola kvality vody v bazénu B1 je prováděna v souladu s platnou legislativou.

4) Provozovatel vede evidenci kontrol a činností provedených na koupališti.
5) Bazén B1 je před počátkem koupací sezóny vypuštěn. Probíhá jeho mechanické čištění, bránování a sběr organických nečistot. Poté je ošetřen nehašeným vápnem a napuštěn vodou z přírodní nádrže – jezera. Během koupací sezóny probíhá sběr vodních řas a nečistot z vodní hladiny. Po ukončení koupací sezóny je bazén vypuštěn tak, aby dno během zimních měsíců promrzlo, případně je ponechána snížená hladina a bazén slouží během zimních měsíců jako kluziště.

Čl. 4
Ochrana životního prostředí a zdraví návštěvníků koupaliště

1) Před zahájením provozu koupaliště v daném roce je provedena údržba koupaliště, jeho vyčištění, úklid volných prostranství koupaliště, včetně sekání trávy a údržby porostu, opravy sociálních zařízení, včetně údržby plotu a dalšího vybavení areálu.
2) Sociální zařízení a celý areál koupaliště se během sezóny uklízí denně před zahájením provozní doby. Úklid sociálního zařízení se provádí podle potřeby také během dne pomocí dostupných čisticích a dezinfekčních prostředků. Jsou používány dezinfekční přípravky schválené, v koncentracích a expozici dle návodu výrobce. Vždy jsou k dispozici nejméně dva přípravky na různé účinné bázi, které jsou střídány v týdenních intervalech.
Odpady v popelnicích jsou denně pravidelně odváženy.
4) Do vodní nádrže, resp. do vody se nesmí vylévat nebo vypouštět tekutiny nebo látky, které by mohly znečistit koupaliště, např. saponáty, kosmetické přípravky apod.
5) Kvalita vody jak ve volném jezeru, tak i v bazénu B1 je sledována v rozsahu a četnosti dle monitorovacího kalendáře a platné legislativy prostřednictvím smluvní laboratoře na těchto odběrových místech:

ID Kód Název Oblast Typ MO ÚTJ Vlastník
251424 CZ0815/1433 koupaliště Hlučín - bazén B1 koupaliště Hlučín - bazén B1 betonová nádrž 639711 CZ0

ID Kód Název Oblast Typ MO ÚTJ Vlastník
30174 CZ0815/0174 štěrkovna Hlučín štěrkovna Hlučín koupaliště v přírodě 639711 CZ0


V Hlučíně 4. 5. 2020
Za provozovatele:
Mgr. Martin Nováček, DiS. - ředitel organizace

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů