„Vše co se děje kolem vás na jednom místě“

22. 11. se z provozních důvodu ruší lekce AEROBIKU